Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Hoài Thanh Tây

Bình Định
02563864123
c2hoaithanhtayhn.binhdinh@moet.edu.vn